Header image alt text

cantes.eu

canisterapeutická skupina Brno

Canisterapie

Canisterapie je pozitivní až léčebný kontakt psa a člověka. Existuje více definic canisterapie, jejich společným rysem však je, že pracuje s pozitivním vlivem psa na stav klienta, zejména psychický ale také fyzický.

„Pouhou přítomností dokáže pes vyvolat dobrou náladu a kde nechybí dobrá nálada, jde i uzdravování zpravidla lépe.“

Jak canisterapie pomáhá?

Canisterapie lze využít jak ke zklidnění a soustředění tak i k aktivizaci klientů. Jejím prostřednictvím lze působit i přímo na fyzický stav klienta, zejména během polohování, při kterém využíváme vyšší tělesné teploty psa, než je teplota člověka a také pravidelných pohybů psího těla při dýchání.

Mezi základní metody, které jsou v canisetrapii používány patří

  • AAA (Animal assisted activities) – aktivity za přítomnosti, či asistence zvířete/psa, který zde působí především jako aktivizační a motivační prostředek.
  • AAE (Amimal assisted education) – vzdělávací aktivity za přítomnosti či asistence psa
  • AAT (Animal assisted therapy) – terapie/léčba za přítomnosti či asistence zvířete /psa
  • AACR (Animal assisted crisies respons) – krizová intervence za přítomnosti či asistence zvířete/psa

Canisterapie příznivě působí v mnoha oblastech

  • citových schopností (hlazení,mazlení, komunikace se psem,…)
  • rozumových schopností (cílená hra, rozšiřování slovní zásoby…)
  • pohybových schopností (jemná a hrubá motorika, házení míčků..)
  • relaxace (vliv na psychiku, duševní rovnováhu klienta..)

Canisterapie může probíhat formou individuální canisterapie s jedním klientem, skupinové canisterapie, nebo pobytové canisteprapie. Nejvíce je využívána individuální a skupinová forma.