Header image alt text

cantes.eu

canisterapeutická skupina Brno

Než se přihlásíte

Canisterapie není jen složená zkouška

Než se pustíte do přípravy ke zkouškám, je důležité si odpovědět na otázku, zda se chcete canisterapii skutečně věnovat a proč.

Jde-li Vám pouze o splněnou zkoušku do sbírky, pak ušetřete sebe i nás ztraceného času. Stejně tak, pokud si chcete canisterapií vydělávat. Jestliže Vás k nám přivedly ušlechtilejší pohnutky jako touha pomáhat a uspokojení z rozdávané radosti druhým, pak jste tu správně.

Zodpovědnost, pravidelnost, volný čas..

Canisterapie je vykonávána zpravidla v dopoledních hodinách, zřídkakdy i odpoledne. Canisterapeuté se jí věnují ve svém volném čase, mimo pracovní dobu, dochází ke klientům pravidelně, několikrát do měsíce, třeba i každý týden. Je třeba si uvědomit, že canisterapie není jako kynologický sport. Nehoníme se za výkony nebo množstvím klientů a její výsledky jsou těžce měřitelné, mnohdy je nám odměnou jen úsměv klienta nebo jeho dobrá nálada. Canisterapie je o vnitřním přesvědčení, že děláme správnou věc a pomáháme druhým.

Canisterapie nám zabere pravidelně několik hodin času, je třeba počítat s vyzvednutím a vyvenčením psa, cestou i časem na samotný výkon canisterapie a zamyslet se nad tím, jestli jsme ochotni tento čas věnovat druhým lidem.

Canisterapie je týmová práce

Canisterapeutický tým je tvořený majitelem a jeho psem. Každého psa si majitel ke canisterapii vychovává a trénuje sám. Společně potom navštěvují klienty s nimiž pracují.

Cesta k tomu, abyste se stali dobrým canisterapeutickým týmem není jen pouhé splnění canisterapeutické zkoušky. Není to jen o ovladatelnosti psa a plnění povelů. V canisterapii je stejně důležitý i vzájemný vztah mezi psem a jeho majitelem, vzájemná souhra, porozumění a důvěra, že se na sebe mohou vzájemně spolehnout. Canisterapeutický tým, musí být skutečně „tým“ ne jen pes a jeho majitel.

Jak již bylo zmíněno výše, canisterapie není kynologickým sportem, ale je náročnou prací pro celý tým, pro psa i jeho majitele. V průběhu canisterapie majitel neustále sleduje svého psa, čte jemné signály, které k němu jeho pes vysílá a musí na ně reagovat, umět poznat, kdy pes začíná být unavený, kdy mu daná činnost není příjemná a v takových chvílích umožnit svému psovi odpočinek a relaxaci. Nikdy nenutíme psa, do činností, které dělat nechce, ať už z jakéhokoli důvodu.

Pro samotného psa je canisterapie nesmírně náročnou činností. Nejenže se pes musí v jejím průběhu neustále kontrolovat, být v klidu, reagovat na povely majitele, ale ještě vnímá po celou dobu stav klienta a reaguje i na něj. Po canisterapii rozhodně není vhodné plánovat psovi trénink agility nebo jiné náročné aktivity. Pes si potřebuje dopřát relaxaci a odpočinek, ať už procházku nebo klid v pelíšku.