Header image alt text

cantes.eu

canisterapeutická skupina Brno

O nás

Cantes Brno z.p.s.

V oblasti Brna a Jižní Moravy působí Cantes již přes deset let. V současnosti má skupina kolem padesáti aktivních canisterapeutických týmů, které pravidelně navštěvují klienty v různých zařízeních.

Více o vzniku Cantes se dočtete na stránkách Canisterapeutické skupiny Cantes Východní Čechy z.p.s.

Čím se Cantes.o.s. liší od ostatních canisterapeutických organizací?

  • V naší organizaci provádíme canisterapii na základě dobrovolnictví, to znamená, že si za výkon canisterapie naši členové neúčtují peníze a vykonávají ji ve svém volném čase. Samozřejmě rádi přijmeme příspěvek na dopravu, pomůcky, krmení psa a podobně.
  • Canisterapeutické zkoušky je možno vykonat průběžně během roku. Zpravidla se konají několikrát do roka, vždy dle aktuálního zájmu nových členů. O možném termínu se informujte u vedoucího skupiny Radka Karáska. V rámci přípravy ke zkoušce mohou naši členové využít konzultací a poradenství od našich zkušených canisterapeutů
  • Po složení zkoušek nabízíme novým členům zaškolení u našich aktivních týmů s dlouhodobou praxí. Přestože ke zkouškám přichází noví členové již s určitou představou v jaké oblasti by chtěli působit, nabízíme jim možnost navštívit různá zařízení s našimi zkušenými canisterapeutickými týmy.
  • Členové našeho sdružení mohou využít nabídky zapůjčení speciálních pomůcek či odborné literatury.