Header image alt text

cantes.eu

canisterapeutická skupina Brno

Členství

 

Chcete-li se stát členem CANTES Brno z.p.s. a složit canisterapeutickou zkoušku, vyplňte přihlášku,  kterou naleznete v dokumentech a odešlete ji ne email: karasekrada@gmail.com  spolu s přihláškou pošlete svoji průkazovou fotografii a fotografii psa vhodnou na cerifikát.

Další potřebné informace, které nenaleznete na webu vám rádi sdělíme telefonicky nebo emailem.

Podmínky a výhody pro nové zájemce o členství CANTES Brno z.p.s.

 • Canisterapie v CANTES Brno z.p.s. se vykonává bez nároku na mzdu za výkony
 • Canisterapie se vykonává v odobě osobního volna
  (je proto nutné uvážit, zda bude mít člen dostatek času na pravidelnou činnost)
 • Člen organizace se zúčastní školení členů minimálně 1x za rok
 • Před výkonem canisterapie musí mít člen k předložení:
  - Platný očkovací průkaz (očkování proti vzteklině, pravidelné odčervení, příp. vyšetření na přítomnost parazitů)
  - Veterinární potvrzení o klinickém stavu psa, ne starší než 1/2 roku
  - Pojištění na škody způsobené psem
  - doklad o způsobilosti vykonávat canisterapii jako tým (certifikát, nebo průkaz psa vydaný CANTES Brno z.p.s.)
 • Canisterapii smí psovod vykonávat pouze se psem, se kterým vykonal canisterapeutickou zkoušku
 • Člen se podílí na činnosti canisterapeutické skupiny do které se přihlásil
 • Zájemce o členství při podání přihlášky vedoucímu skupiny uhradí členský příspěvek
  - vstupní 400,-Kč a další roky pouze 200,-Kč (vždy do 15.2.) na účet skupiny 228705218/0300
 • Pro zadání – objednávku na doklady musí žadatel poslat svojí fotografii (musí odpovídat standardu osobních dokladů) a také foto psa (v podobné kvalitě).

 

 • Každý nový člen dostává zdarma tričko se znakem organizace, dále certifikát a průkaz psa.
 • Některé akce skupiny (školení, zkoušky) nebo ty které člen sám zajistí, mohou být po domluvě částečně hrazeny z peněz skupiny (ubytování, parkování aut, ustájení psů, pronájem prostorů na akci i proplacení lektorů a jiných pracovníků na akci – veterinář).
 • První canisterapeutickou zkoušku má každý pes zdarma.
 • Skupiny podle finančního zajištění vybavují své členy pomůckami na canisterapii a pomáhají částečně hradit náklady na canisterapeutickou činnost.
 • Canisterapeutické zkoušky smí vykonávat pouze člen CANTES Brno z.p.s.
 • Po nástupu canisterapeutického týmu k výkonům, může člen společně s vedením skupiny žádat úřady o snížení nebo zrušení poplatků ze psa. Většinou se jedná o osobní žádost
 • Odejde-li člen, nebo je-li mu ukončeno členství pozbývá certifikát platnost a měl by být vrácen. 

 

 • Placení výkonů canisterapie je hrubé porušení směrnice. Je nutné brát ohled na klienty, kteří by se neměli stát zdrojem peněz a tím klesnout na žebříčku priorit na nižší stupně. Současně je třeba také brát ohled na psa. Zamezit možnému tlaku