Kdy si hrajeme se psem a kdy už je to canisterapie?
Dokážeme vysvětlit, co to canisterapie je a nabídnout klientům či zařízení konkrétní službu? Víme proč, kdy a co v canisterapii dělat? Známe rizika, která naše působení může mít na klienty? Zorientujme se v jednotlivých druzích zooterapie a jejích metodách při naší práci s canisterapeutickým psem.

Po teoretické části se můžeme věnovat individuálním nácvikům, testováním týmů.

Součástí budou i canisterapeutické zkoušky, které proběhnou v neděli 20.5.

Více informací : Blanka Martinovská 777174024