Canisterapeutické týmy, které se akce účastní, prosím hlaste se Radkovi Karáskovi.